Indmeldelse   /   Indmeldelse   /

Indmeldelse

Her kan du udfylde en ansøgning om medlemskab af "danmark" for dig og dine børn.

I ansøgningen skal vi bl.a. have oplysninger om, hvem du er, hvilken gruppe du ønsker at stå i - samt oplysninger om dit helbred.

Vi har også brug for, at du oplyser dit cpr-nummer. Det bruger vi til at hente dine adresseoplysninger fra CPR-registret, til at justere din dækning efter din alder, hvor det er relevant, og til at du undervejs kan gemme en kladde af den indmeldelse, du er i gang med, så du kan færdiggøre den på et senere tidspunkt. Når du indtaster dit cpr-nummer, giver du samtykke til denne anvendelse.
Fornavn(e)
Efternavn
Cpr-nummer:
-