Indmeldelse   /   Indmeldelse   /

Indmeldelse

Udfyld ansøgningen, hvis du ønsker at blive medlem.
Oplys dit cpr-nummer
Når du oplyser dit cpr-nummer, giver du "danmark" samtykke til, at vi må bruge det til behandling af din ansøgning, herunder til at:
Hjerte
hente dine navne- og adresseoplysninger fra CPR-registeret, medmindre du har navne- og adressebeskyttelse,
Hjerte
sikre, at du bliver korrekt registreret,
Hjerte
oplyse dig om dine dækningsmuligheder,
Hjerte
du undervejs kan gemme en kladde af den indmeldelse, du er i gang med.
Ansøgning for dit barn
Når du har tilmeldt dig selv, kan du:
Hjerte
tilmelde dine børn under 18 år, hvis du har forældremyndigheden, og barnet er tilmeldt din adresse i folkeregisteret
Bemærk, at ansøgningen ikke må indeholde oplysninger om andre personer end den, du ansøger for.
Udfyld navn og cpr-nummer
Navn og cpr-nummer skal skrives, som det står på sundhedskortet (det gule sygesikringsbevis) eller i passet. Er der ikke plads nok, skal du skrive det første fornavn og det sidste efternavn.
Fornavn(e)
Efternavn
Cpr-nummer
-
Når du fortsætter, bliver du bedt om at logge ind med NemID for at bekræfte den, du er.

Hvis du er værge for en person, der ønsker at blive medlem af "danmark", skal du kontakte os på telefon 33 46 29 81.