Indmeldelse   /   Indmeldelse   /

Indmeldelse

Udfyld ansøgningen, hvis du ønsker at forsikre dit helbred.
Oplys dit cpr-nummer
Dermed giver du "danmark" samtykke til at benytte det til:
Hjerte
At hente dine adresseoplysninger fra CPR-registret.
Hjerte
At justere din dækning efter din alder, hvor det er relevant.
Hjerte
At du undervejs kan gemme en kladde af den indmeldelse, du er i gang med, så du kan færdiggøre den på et senere tidspunkt.
Ansøgning vedr. andre end dig selv
Hjerte
Du kan tilmelde dine egne børn i ansøgningen, hvis du har forældremyndigheden, og barnet er tilmeldt samme adresse i folkeregistret som dig.
Hjerte
Du må ikke udfylde en ansøgning på vegne af andre end dine børn.
Hjerte
Ansøgningen må ikke indeholde oplysninger om andre personer end dem som ansøgningen vedrører.
Hjerte
Ansøgning vedr. plejebørn kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Kontakt "danmark" for formular til samtykke.
Fornavn(e)
Efternavn
Cpr-nummer:
-