Indmeldelse   /   Indmeldelse   /

Indmeldelse

Udfyld ansøgningen, hvis du ønsker at blive medlem.
Oplys dit cpr-nummer
Når du oplyser dit cpr-nummer, giver du "danmark" samtykke til, at vi må bruge det til behandling af din ansøgning, herunder til at:
Hjerte
hente dine navne- og adresseoplysninger fra CPR-registeret, medmindre du har navne- og adressebeskyttelse,
Hjerte
sikre, at du bliver korrekt registreret,
Hjerte
oplyse dig om dine dækningsmuligheder,
Hjerte
du undervejs kan gemme en kladde af den indmeldelse, du er i gang med.
Ansøgning for dit barn
Når du har tilmeldt dig selv, kan du:
Hjerte
tilmelde dine børn under 18 år, hvis du har forældremyndigheden, og barnet er tilmeldt din adresse i folkeregisteret
Bemærk, at ansøgningen ikke må indeholde oplysninger om andre personer end den, du ansøger for.
Udfyld navn og cpr-nummer
Navn og cpr-nummer skal skrives, som det står på sundhedskortet (det gule sygesikringsbevis) eller i passet. Er der ikke plads nok, skal du skrive det første fornavn og det sidste efternavn.
Fornavn(e)
Efternavn
Cpr-nummer
-
Når du fortsætter, bliver du bedt om at logge ind med NemID for at bekræfte den, du er.